loading
(guest)

238

Reply

@ekangi

Kanasu

Kande nooraru kanasu
ninagagi....
Hode nee muridu manasu
mareyagi...
Hege mareyali ninna,
O nanna chinna.....
Ee deha mannadaru,
neene nanna prana.....!!

24 August 2011 10:40:17 AM UTC

1 reply            Reply
Venkatapathi .
Venkatapathi .

RE: Kanasalli Kadida GelathiI love You kane
26 October 2011 2:44:52 AM UTC
0 Replies