loading
RK Goud
15 April 2020 10:45:59 AM UTC in I LOVE ANU

ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో మన మద్య మాటలు లేనంత మాత్రాన మనం కలుసుకోలేనంత మాత్రాన మనం దూరమైనంత మాత్రాన న

ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో
మన మద్య మాటలు లేనంత మాత్రాన
మనం కలుసుకోలేనంత మాత్రాన మనం దూరమైనంత మాత్రాన నేను నిన్ను మర్చిపోవడం ఈ జన్మలో జరగదు
(guest)

0

Reply